Skogrydding i områder med turstier

Noen ganger vil skogrydding i regionalnettet berøre ferdsel langs turstier. Her kan du lese hvordan skogryddingen foregår for å være til minst mulig bry for deg.

16.09.201815:42 Frida Berg

Har du merket aktivitet av maskiner og folk langs turstien?

Da kan det hende at du har møtt på skogrydderne våre. Når vi i Nordlandnett rydder skog langs strømlinjene, er det ofte turstier enten kryssende eller langs med linja. Da er det ofte at man kan bli nysgjerrig på hva som foregår når man ser maskiner, folk i arbeid eller spor i snøen. Skogrydding og fjerning av kratt vil nemlig foregå på vinterstid når det er tele i bakken, for å lage minst mulig merker eller skade på naturen. Da er det også enklere både for skogrydderne og maskinene å ferdes i naturen.

Hvorfor brukes gravemaskiner til denne jobben?

Den lille gravemaskinen du kan se på bildet til høyre fjerner kratt. Den kan lett bevege seg omtrent overalt i terrenget. Med en påmontert kjetting-maskin fjernes effektivt kratt og forsinker vekst av vegetasjon under strømlinjene. 

Hva med større skog?

Større skog blir hovedsaklig ryddet både manuelt ved hjelp av motorsag og ved hjelp av skogryddemaskin. Noen ganger når trærne er såpass høye vil det enten være nødvendig å kutte toppene av trærne eller hogge trær også lengre unna strømlinjene. Dette gjøres etter avtale med grunneierne.

Hvor lang tid kan skogryddingen ta?

Skogrydding og fjerning av kratt kan ta alt fra noen få dager til noen få uker. Dette avhenger av området som skal ryddes, i tillegg til fremkommelighet og vær.

Hva skjer med vegetasjonen etterpå?

Etter skogingen blir området ryddet, og grunneierne kan overta hogget vegetasjon dersom de ønsker det. Turområdene kan igjen benyttes uten særlige spor og forstyrrelser.

Noen ganger tas det også kreative friheter i skogryddingen, som brukere av naturen kan dra nytte av. En utskjært trestol kan du se i bildet til høyre.

Frida Berg
Bildet viser en gravemaskin med påmontert kjetting-maskin brukt til å fjerne kratt under strømlinjene, click to open in lightbox
Frida Berg
Utskjært trestol som kan brukes for en pust i bakken.
Bildet viser en utskjært trestol av et hugget tre som kan brukes for en pust i bakken., click to open in lightbox

Relaterte artikler