Sommerjobber i Nordlandsnett

Når sommeren kommer er det en selvfølgelighet i Nordlandsnett å ansette sommervikarer. Det er en viktig plattform for å nå ut til unge som er interessert i hva vi gjør og ønsker å ta en del i arbeidet med vedlikehold. Nordlandsnett har i år ansatt 25 sommervikarer som arbeider ute med forskjellige vedlikeholdsprosjekt.

19.07.201912:57 Morten Paulsen Særen

23 unge arbeidere skal i år male nettstasjonene våre. Dette er en viktig jobb for vedlikehold. Nettstasjonenes fasade er som regel i tre, noe som gjør at det kreves et jevnlig vedlikehold både for å ta vare på materialet, men også for å bevare estetikken i naturen.

5 andre ungdommer er i år med på rydde skog i og rundt trafostasjoner. I tillegg til skogrydding er det også vasking inne i stasjonen. Det er høyst viktig å holde stasjonene rene da det er høyspenningstransformatorer og bryteranlegg som skal fungere optimalt. I uteanleggene kan det vokse vegetasjon. Hvis denne ikke er kontrollert kan potensialforholdet mellom komponentene og jord endres, som kan føre til fatale feil. Her bruker vikarene ryddesager og lærer blant annet om viktigheten av helse miljø og sikkerhet

Det er også to vikarer som får være med skogrydderne ut på linjene for å fjerne vegetasjon under linjene. Dette er arbeid som krever samspill og et naturglad sinn.

Relaterte artikler